خشکسالی و عدم وجود بارش در سد نهند دو عامل اصلی بحران آب شرب در تبریز
خشکسالی و عدم وجود بارش در سد نهند دو عامل اصلی بحران آب شرب در تبریز
مدیرکل آب منطقه ای آذربایجان شرقی خشکسالی و عدم وجود بارش در سد نهند را دو عامل اصلی بحران آب شرب در تبریز عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان یوسف غفارزاده در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: سد قیز قلعه سی با حجم تنظیمی ۲ میلیارد متر معکب با حضور رئیس جمهور در مدت زمان بسیار کم به بهره برداری خواهد رسید چرا که با این سد اراضی کشاورزی دو استان اردبیل و آذربایجان شرقی بهره خواهند برد.

وی افزود: به علت خشکسالی و عدم وجود بارش در سد نهند بحران آب شرب در تبریز به وجود آمد که این سد بعد از ۲۷ سال از مدار خارج شده و اگر تدبیراتی همچون انتقال آب از زرینه رود صورت نمی گرفت ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت تبریز به مشکل بسیار جدی بر می خوردند.

مدیرکل آب منطقه ای استان در پایان تصریح کرد: امید است با اقداماتی که در راستا بحران آب شرب در استان انجام گرفته شاهد اتفاقات خوب در این عرصه باشیم.