حرایم کوجوار تعیین تکلیف شود
حرایم کوجوار تعیین تکلیف شود
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: لازمه اینکه بحث حرایم کوجوار تعیین تکلیف شود و وضعیت آن مشخص شود، همکاری و تعامل تمام دستگاه ها و سازمان هاست؛ اقداماتی که شهرداری انجام داده، به دلیل آن که یکی از مناطق آسیب پذیر محسوب می شود، ارزشمند می باشد و امیدواریم به همین روال ادامه یابد تا ساماندهی و اتمام پروژه ها بتواند فضلی مناسبی بین مردم ایجاد نماید.

به گزارش جارچی آذربایجان، عابدین خُرّم در هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی استان افزود: موضوع کوجوار یکی از مسائلی بود که در سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: لازمه اینکه بحث حرایم کوجوار تعیین تکلیف شود و وضعیت آن مشخص شود، همکاری و تعامل تمام دستگاه ها و سازمان هاست؛ اقداماتی که شهرداری انجام داده، به دلیل آن که یکی از مناطق آسیب پذیر محسوب می شود، ارزشمند می باشد و امیدواریم به همین روال ادامه یابد تا ساماندهی و اتمام پروژه ها بتواند فضلی مناسبی بین مردم ایجاد نماید.

رئیس شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: برای حل مشکل حرایم کوجوار کارگروهی متشکل از مسکن و شهرسازی، گاز، برق و پتروشیمی، تشکیل و راهکارهای مناسب برای این موضوع احصاء شود و تا جایی که مقررات و قانون اجازه می دهد، باید تصمصیمات منطقی اتخاذ شود.

خُرّم  با تاکید بر لزوم فعال شدن کارگروه اجتماعی استانداری اظهار داشت: با توجه به اینکه کارگروه اجتماعی به شورای اجتماعی ارتقا یافته، لازم است جلسات آن فعال شده و موضوعات هر شهرستان مورد بررسی قرار گیرد.

خرم در ادامه به نقشه مهندسی فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: نقشه مهندسی فرهنگی استان جزو مطالبات شورای فرهنگ عمومی بوده و باید با در نظر گرفتن منابع برای مواردی که اجرا خواهند شد، تعیین تکلیف شود، زیرا که جزو اولویت های کاری سال ۱۴۰۲ بوده و نباید مورد غفلت واقع شود.

محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی نیز گفت: موضوع حریم کوجوار در سفر اول و دوم رئیس جمهور به استان در جلسه هیئت وزیران مطرح و مقرر شد که «یو.تی.ام» آن منطقه با جغرافیای فعلی به محیط زیست کشور ارائه شده و مورد تصویب قرار گرفت.