تبلیغات محیطی و رسانه ای کنگره ۱۰ هزار شهید استان تقویت شود
تبلیغات محیطی و رسانه ای کنگره ۱۰ هزار شهید استان تقویت شود
استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم تقویت تبلیغات محیطی و رسانه ای کنگره 10 هزار شهید استان در مدت باقی مانده تا برگزاری این رویداد ملی تاکید کرد.

به گزارش جارچی آذربایجان، عابدین خرم امروز در جلسه کنگره ۱۰ هزار شهید استان افزود: گزارشات مربوط به برنامه های این کنگره قطعا بیشتر و حجیم تر از موارد مطرح بوده و به طور قطع برنامه مفصلی در حال انجام است.

خرم با اشاره به نقش تبلیغات محیطی و رسانه ای کنگره ۱۰ هزار شهید استان در انگاره سازی از این رویداد برای افکار عومی اضافه کرد: باید از  فرصت باقی مانده تا برگزاری کنگره، استفاده کافی را برای تبلیغات و رسانه ای کردن این رویداد بکنیم و صدا وسیما نیز زمان کافی را نیز برای انعکاس جامع و فراگیر آن اختصاص دهد.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی ادامه داد: شمارش معکوس برگزاری کنگره از امروز شروع شده و تمام نهاد ها و سازمان ها برای مشارکت هر چه بهتر در این امر مهم برنامه ریزی و از آثار شهدای مربوط به آن سازمان برای فضا سازی مناسب استفاده کنند.

خرم تاکید کرد: هیچ  یک از کمیته های کنگره نباید در اجرای وظایف خود و مسئولیتی که بر عهده گرفته اند کوتاهی کنند و همچنین به خاطر منابع مالی کارها نباید معطل بمانند.