تبریزی‌هایی که از دستگاه تصفیه آب استفاده می‌کنند، بخوانند!
تبریزی‌هایی که از دستگاه تصفیه آب استفاده می‌کنند، بخوانند!
سختــی آب مربوط به املاح خاصی است که در آب وجود دارد. این املاح شامــل کاتیــون‌هایی مثل منیزیم، کلسیم، استرانسیم، آهن، آلومینیم، منگنــز و مس بوده که با آنیـــون‌هایی مانند بی کربنات، کربنات، کلرید، سولفات، سیلیکات و نیترات به صورت محلول در آب وجود دارد، به مجموعه سختی موقت (سختی کربناتی ) به علاوه سختی دائم (سختــی بی کربناتی) سختی کل گفته می شود.

به گزارش جارچی آذربایجان، سختی موقت در اثر جوشاندن آب ته‌نشین می‌شود و جرم داخل ظروف جوشش آب را تشکیل می‌دهد و اغلب شامل کربنات یا بی کربنات کلسیم و منیزیم می باشد. سختی دائم در اثر وجود عناصری مانند سولفات و کلرید کلسیم و منیزیم به وجود آمده و در اثر جوشیدن از بین نمی رود. دستگاه تصفیه آب یکی از راهکارها در این راستا است.

مطابق استانداردهای بین المللی بهداشت، حد مجاز سختی کل برای آب آشامیدنی ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم و حد مطلوب آن ۲۰۰میلی‌گرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم بوده و تقریبا در اغلب استانداردها به خطرات ناشی از آب با سختی بالای ۵۰۰ اشاره می‌شود و هیچکدام آشامیدن این آب را با وجود استاندارد بودن، توصیه نمی‌کنند.

حداقل میزان سختی مطلوب آب نیز ۵۰ بوده و کمتر از این مقدار توصیه نمی‌شود

تابستان امسال تغییر بزرگی در آبرسانی به شهر تبریز رخ داد و سد نهند که آب شرب بخش شمال شهر تبریز را تامین می‌کرد، خشک شد و به یک باره از چرخه تامین آب تبریز خارج گردید. این امر مسئولان و مردم را در مضیقه قرار داد که اوج آن در قطعی‌های مداوم و اعتراضات مردمی به خصوص در  شمال شرق تبریز مشاهده شد، اما این اتفاق به ظاهر ناخوشایند، نتایج مثبتی نیز برای شهروندان تبریزی در پی داشت.

یکی از این موارد کاهش سختی آب به ویژه در مناطق شمال تبریز هست که پیش‌تر از آب نهند با سختی بالا استفاده می‌کردند. چرا که اکنون با تعطیلی سد نهند و پمپاژ آب زرینه رود و استفاده از چاه‌های هروی، آبی گوارا با سختی پایین به منازل این شهروندان می رسد.

اما موردی که باید به آن توجه کرد این است که اغلب ساکنان این مناطق از دستگاه تصفیه آب استفاده می‌کردند تا سختی آب را کاهش دهند و اکنون که سختی خود آب به پایین‌تر از ۲۰۰ رسیده است، گاهی بی‌خبر از این شرایط بازهم از دستگاه تصفیه آب با درجه تصفیه بالا، استفاده می‌کنند که به دلیل بهبود کیفیت آب لوله کشی گاهی درجه سختی به کمتر از ۵۰ و حتی حوالی ۱۰ می‌رسد که این شرایط برای بدن بسیار مضر بوده و لازم است شهروندان حتما درجه دستگاه تصفیه منزل خود را با شرایط جدید تنظیم کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی در خصوص سختی آب شهر گفت: سختی مطلوب آب در حد آب معدنی بین ۵۰ تا ۲۰۰است و حداکثر سختی آب شهر تبریز نیز هم اکنون ۱۸۰ می‌باشد که بسیار مطلوب است.

محمدخانی گفت: اگر آب سد نهند را حساب نکنیم، الان آب تبریز از نظر سختی و کیفیت در کشور، رتبه نخست را دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در سال جاری برای جبران خشکی سد نهند به عنوان یکی از منابع تامین آب تبریز، اظهار کرد: اقدامات انجام گرفته در این راستا یک پدافند برای آینده بوده و شامل اقداماتی زیرساختی، زیربنایی و ماندگار است.

خانی افزود: در این راستا منابع استحصال آب تبریز ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه افزایش یافت، یعنی سد نهند لازم نیست که در آینده برای تامین آب شهر استفاده شود. اکنون این سد در بالادست شهر یک ذخیره آماده برای دوران بحران است و در تابستان که نیاز بیشتری به آب داریم، استفاده خواهد شد.

وی در خصوص مزایای اجرای طرح جایگزینی آب سد نهند، گفت: با این اتفاق توزیع عادلانه کیفی و کمی آب تبریز بهبود یافته و تامین آب شهر را حداقل تا پنج سال تضمین کرد. البته این فرصت تا زمان رسیدن آب ارس به تبریز برایمان ایجاد شده است و اگر تا پنج سال آینده، پروژه انتقال آب ارس به تبریز تکمیل نشود، مجددا با تنش آبی مواجه می‌شویم.

وی در خصوص کیفیت آب تبریز نیز گفت: آب شهر روزانه توسط شبکه بهداشت و آزمایشگاه بررسی می‌شود. بر اساس نتایج مشخص شده، ۱۰۰ درصد تضمین می‌کنیم آبی که به مردم می‌رسانیم، موردی ندارد و قابل تایید شبکه بهداشت بوده و عاری از هرگونه مشکل است.

خانی با بیان این‌که روزانه ۴۵۰ مورد نمونه برداری از کل نقاط تبریز انجام می‌گیرد، گفت: آزمایشگاه آب و فاضلاب استان، آزمایشگاه مرجع شمالغرب کشور با استاندارد آلمان بوده و موردتایید کشورهای اروپایی است.

وی در خصوص وجود چاه‌های مشکل دار از نظر کیفی در تبریز، اظهار کرد: وجود چنین چاه‌هایی را رد نمی‌کنیم اما به صورت قطعی می‌توانیم بگوییم که این چاه‌ها در مدار نیستند و ما تا زمان تایید شبکه بهداشت، حق آوردن آن‌ها به مدار را نداریم.

وی در خاتمه، از تصویب تداوم پروژه رینک شهر تبریز تا منطقه شمال تبریز خبر داد و گفت: متولی این پروژه شرکت آب و منطقه‌ای است و در صورت اجرای آن، آب منطقه شمال شهر تبریز که در نقاط مرتفع قرار دارد دیگر نیازی به ایجاد پمپاژ نخواهد داشت./ایسنا