برق چاه‌های کشاورزی در ساعات غیر اوج مصرف تابستان رایگان می‌شود
برق چاه‌های کشاورزی در ساعات غیر اوج مصرف تابستان رایگان می‌شود
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز اعلام کرد: بهای برق مشترکین چاه‌های کشاورزی در ساعات غیر اوج مصرف فصل تابستان به صورت رایگان محاسبه می‌شود.

به گزارش جارچی آذربایجان، عباس حسامی روز شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به مدیریت بار الکتروپمپ های کشاورزی به صورت زمان بندی شده در تابستان، افزود: پیرو مصوبه هیات وزیران، وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف به مدیریت مصرف برق طی بازه زمانی اوج مصرف در تابستان شده اند.

وی اظهار کرد: با توجه به این موضوع در حوزه کشاورزی موظف به اعمال مدیریت بار الکتروپمپ های کشاورزی به میزان پنج ساعت روزانه در محدوده زمانی ۱۵ خرداد تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری هستیم.

حسامی ادامه داد: مطابق ابلاغ شرکت توانیر تمامی مشترکین کشاورزی دارای انشعاب پمپ آب برای مدیریت مصرف در ۲ بازه زمانی پنج ساعته شامل ۱۱ تا ۱۶ و ۱۳ تا ۱۸ گروه بندی شده و به منظور اطلاع رسانی به مشترکین به جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی ارسال شده است.

به گفته وی برق تمامی مشترکین چاه های کشاورزی دارای کنتور هوشمند با قابلیت کنترل پذیری، در دوره زمانی اعلام شده در کل دوره اوج مصرف به صورت اتوماتیک اعمال مدیریت بار خواهد شد.

حسامی همچنین با بیان اینکه بر اساس برنامه های ابلاغی از ۱۵ خرداد تا ۳۱ شهریور برق مشترکان صنعتی به صورت زمان بندی شده اعمال مدیریت بار خواهد شد، اظهار کرد: به منظور گذر موفق از اوج بار تابستان سال جاری پیرو ابلاغ ضوابط اجرایی برنامه های پاسخگویی بار تابستان سال ۱۴۰۲ و مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین سهمیه برق مصرفی در دوره محدودیت شبکه برق، برنامه تعطیلی تمامی مشترکین صنعتی داخل و خارج از شهرک های صنعتی اعلام شده است.

حسامی خاطرنشان کرد: بیش از ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پاداش در قبوض برق مصرفی مشترکین همکار در برنامه های مدیریت مصرف سال ۱۴۰۱ در آذربایجان شرقی اعمال شده است.

وی افزود: بر مبنای دستورالعمل ارائه شده تمامی مشترکان صنعتی باید مطابق با برنامه ارسالی از مورخ ۱۵ خرداد تا ۳۱ شهریور سال جاری نسبت به تعطیلی واحدهای خود در روزهای اعلامی هر هفته اقدام کنند که در صورت کاهش بار ۳۰ درصدی در سایر روزهای هفته از پاداش مدیریت مصرف بهره مند خواهند شد.

حسامی خاطرنشان کرد: بیش از ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پاداش در قبوض برق مصرفی مشترکین همکار در برنامه های مدیریت مصرف سال ۱۴۰۱ در آذربایجان شرقی اعمال شده است.

وی یادآور شد: در صورت کمبود برق و همکاری نکردن مشترکین و به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق، دیسپاچینگ ملی برق طبق برنامه اعلامی نسبت به اعمال مدیریت اضطراری بار اقدام خواهد کرد و در این خصوص برنامه زمان بندی مدیریت اضطراری بار به سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی و هیات امنای شهرک های صنعتی ارسال شده است.