بازدید مدیرعامل آبفای کشور از سد نهند و پروژه‌های اضطراری تامین آب و آبرسانی به کلانشهر تبریز
بازدید مدیرعامل آبفای کشور از سد نهند و پروژه‌های اضطراری تامین آب و آبرسانی به کلانشهر تبریز
مدیرعامل آبفای کشور از آخرین وضعیت سد نهند و پروژه‌های آبرسانی به تبریز بازدید کرد.

به گزارش جارچی آذربایجان، «اتابک جعفری» ظهر امروز به همراه «یوسف غفارزاده» مدیرعامل آب منطقه‌ای و «محمد خانی» مدیرعامل آب و فاضلاب استان با بازدید از آخرین وضعیت آبی سد نهند، از پروژه‌های آبرسانی اضطراری به تبریز و لایروبی رودخانه بالادست سد نهند دیدن کردند.

در این بازدید، دستورات لازم در جهت مدیریت برداشت از آب سد نهند و اقدامات لازم برای مدیریت مصرف و استفاده بهینه و حداکثری از منابع موجود، از سوی مدیرعامل آب و فاضلاب کشور صادر شد.

همچنین پروژه لایروبی رودخانه بالادست سد نهند به منظور ساماندهی رودخانه و ایجاد زهکش با هدف جمع آوری آب‌های زیرقشری انجام می‌گیرد که با اجرای این پروژه در حال حاضر حدود١۲۰ الی ١۴۰ لیتر در ثانیه آب به پشت سد نهند اضافه شده و در جهت مصرف کلانشهر تبریز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش همچنین از پروژه رینگ جنوبی کلانشهر تبریز ، مخزن ۱۰۰ آب شرب ، حفر و تجهیز چاهها در میدان چاهی مارالان و فن آوران پمپاژ ایل گلی بازدید و جهت تسریع عملیات اجرایی توصیه های لازم ارایه شد.