مشاور رئیس جمهور، جمهوری دموکراتیک کنگو در حاشیه بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران خواستار ایجاد خط تولید این مجموعه صنعتی در کشور مطبوعش شد و گفت: با بازدیدی که از خطوط و کارخانه های اقماری گروه صنعتی تراکتورسازی داشتم مشتاق هستم تا زمینه راه اندازی خط تولید مشابهی را در کشور خودم و با همکاری تراکتورسازان داشته باشم تا اشتغال چندین هزار نفری که در این مجموعه اتفاق افتاد به کمک تراکتورسازی در کنگو و برای جوانان آن نیز ممکن شود.

به گزارش جارچی اذربایجان،آمیناتا کاسا افزود: با عملیاتی شدن این درخواست و توسعه سند همکاری ایران و کنگو و در ذیل آن تراکتورسازی ایران، خیلی از مشکلات کنگو حل شده و زمینه رشد و توسعه در سایه این همکاری مشترک ممکن خواهد شد.
کاسا با اشاره به موقعیت کشاورزی کنگو تاکید کرد: اگر مراودات بین دو کشور به حالت برد برد( پایا پای) صورت گیرد مطمئنا بسیاری از مشکلات از جمله موانع پولی و ارزی نیز قابل حل جهت توسعه همکاری های دو کشور خواهد بود.
این مقام مسئول در کشور کنگو وجهه‌‌ٔ بین الملی و واقعی ایران را بسیار متفاوت از هم عنوان و اظهار داشت: ایران کشوری بسیار پیشرفته و در حال طی پله های ترقی می باشد که میتواند مصداقی برای سایر دول باشد.
اعلام آمادگی تراکتورسازی برای همکاری با کنگو جهت راه اندازی خط تولید
مدیر صادرات و بازاریابی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در نشست مشترک خود با مشاور رئیس جمهور کنگو با اعلام آمادگی برای راه اندازی خط تولید تراکتورهای ایرانی در این کشور گفت: تراکتورسازی آمادگی دارد در صورت همکار نهادی های دولتی و بخش خصوصی کنگو در این کشور خط تولید راه اندازی کرده و نه تنها تراکتورهای کشاورزان کنگویی بلکه نیاز کشورهای همجوار به ماشین آلات کشاورزی را تامین نمایید.
امیر احمد اندبیلی با تاکید بر اینکه تراکتور محصول و خودرانی هست که وجودش در هر سرزمینی زمینه ساز رشد و توسعه می باشد اضافه کرد: این وسیله مکانیکی چه به لحاظ کاربرد آن در کشاورزی و چه از منظر وجود صنعتی به نام تراکتورسازی می تواند رشد و توسعه و امنیت غذایی هر منطقه و کشور را تضمین نماید و مهمتر اینکه می توان با استقرار صنعت تراکتورسازی، چرخهای تولیدی و راه اندازی واحدهای صنعتی متعدد دیگر را با آن ممکن ساخت.
وی با گذر از این پیشینه برای صنعت تراکتور عنوان کرد: تراکتورسازی می تواند در صورت محقق شدن موضوع همکاری دولت و بخش خصوصی کنگو با کمترین هزینه انتقال تکنولوژی و راه اندازی خط تولید در کنگو را در دستور کار خود قرار داده و سپس هزینه های توسعه ای این مجموعه را از محل درآمدهای حاصله از فعالیت آن محقق سازد.
اندبیلی در پایان باتوجه به اهمیت و تاثیرگذاری مولفه زمان در ایجاد کسب و کار پیشنهاد داد به منظور تسریع فرآیند امور مربوط به بخش دولتی و خصوصی در راستای هم پیگیری شود تا در کمترین زمان شاهد عملیاتی و اجرایی شدن اقدامات باشیم.