افزایش تولیدات کشاورزی نوید بخش استفاده بهینه از آب، افزایش صادرات و ارز آوری
افزایش تولیدات کشاورزی نوید بخش استفاده بهینه از آب، افزایش صادرات و ارز آوری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزایش سطح تولیدات کشاورزی را نوید بخش استفاده بهینه از آب، افزایش صادرات و ارز آوری دانست.  

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان اکبر فتحی در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ایجاد امنیت غذایی فعالیت و تلاش های بسیاری می کند که در زمینه تحقق این امنیت باید تولیدات زراعی، باغی و دامی را افزایش دهیم.

وی افزود: امسال در حوزه گندم افزایش تولیدی صورت گرفت که موجب خریداری ۵۰۰ هزار تن گندم  شد که این رقم نسبت به سال گدشته ۷۵ درصد افزایش داشته است و لذا در حوزه محصولات دیگر همچون محصولات گلخانه ای نیز این اتفاق افتاده که این افزایش تولید نوید بخش استفاده بهینه از آب، افزایش صادرات و ارز آوری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اذعان کرد: در حوزه زیر ساخت های کشاورزی نیز در زمینه شبکه آبیاری و سیستم های نوین آبیاری  که در کشاورزی صنعتی استفاد می شود ۵ هزارهکتار زمین با سیستم آبیاری تحویل بهره بردار ها خواهد شد.

فتحی  تصریح کرد: ما باید طبق دستور کار وزارت خانه  ماهانه حدود ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه ریزی مرغ گوشتی داشته باشیم که سهم استان آذربایجان شرقی  از این تعداد ۴ میلیون  و ۴۰۰ هزار قطعه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید با انجام درست و به موقع وظایفی که بر عهده داریم در آینده ای نه چندان دور شاهد پیشرفت ها و دستاورد های مهم در این راستا باشیم.