استفاده جمعیت هلال احمر از تمام ظرفیت عرصه رسانه
استفاده جمعیت هلال احمر از تمام ظرفیت عرصه رسانه
مدیرکل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی یکی از تفاوت های مجموعه هلال احمر با دیگر مجموعه ها را در استفاده از ظرفیت های عرصه خبر و روحیه داوطلبی حاکم بر آن را عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان حمید منجم با حضور در غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: برگزاری نمایشگاه مطبوعات جلوه خاصی به شهر داده است چرا که رسانه ها روشنگران این مرزوبوم هستند و آگاه سازی مردم به دست آنان است.

وی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر استان از تمامی ظرفیت های رسانه جهت آسیب شناسی در موارد اجتماعی بهره می برد که دراین راستا استفاده از ظرفیت های حوزه خبر و روحیه داوطلبی حاکم بر آن حوزه موجب شده تا این موضوع به یکی از تفاوت های مجموعه هلال احمر با دیگر مجموعه ها شود.

مدیرکل جمعیت هلال احمر استان اذعان کرد: همان گونه که از نام جمعیت هلال احمر پیدا است جمعیت هلال احمر سازمان و ارگان نیست بلکه به عنوان خود مردم با تمامی سلایق ها و گرایش ها هستیم که در کنارهم تعاون پیدا کرده ایم تا به مردم خدمت کنیم که در این خصوص افزایش حس تعاون گرایی، محبت، وحدت، تحمل و کارتیمی بزرگ ترین عملکردی است که منجر به اتفاقات خوب در جمعیت هلال احمر شده است به نوعی می توان از آن به عنوان متمایزترین پیشرفت نسبت به سال های گذشته یاد کرد.