استان آذربایجان شرقی جزء پنج استان اول کشور در رابطه با بحث معلمان بازنشسته
استان آذربایجان شرقی جزء پنج استان اول کشور در رابطه با بحث معلمان بازنشسته
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بر قرار گیری استان آذربایجان شرقی جزء پنج استان اول کشور در رابطه با بحث معلمان بازنشسته تاکید کرد.

به گزارش پیگاه خبری جارچی آذربایجان مسعود سعادتی در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجن گفت: بحث کمبود معلم در استان موضوعیت کمی دارد و علت این کمبود این است که با توجه به بازنشست شدن معلمان زیادی در سال های اخیر متناسب با این بازنشستگان باید نیروی جدید جذب می شد.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی جزء پنج استان اول کشور در رابطه با تعداد معلمان بازنشسته است افزود: در سال جاری تلاش کردیم با وجود تمام مشکلات در این زمینه، از راه های مختلف نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام کرده و مانع از بروز مشکلات جدی در این حوزه شویم.

سعادتی تصریح کرد: در حوزه ابتدایی کمبود معلم وجود ندارد در دوره متوسطه نیز در ماه اول سال تحصیلی ۹۰۰ نفر نیرو به چرخه تدریس اضافه شد و ۴۰۰ نفر نیز در صورت تکمیل ظرفیت اضافه خواهند شد.