اجرای طرح ملی مسکن در ۶ هزار هکتار از اراضی ملی آذربایجان شرقی
اجرای طرح ملی مسکن در ۶ هزار هکتار از اراضی ملی آذربایجان شرقی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: ۶ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی به اداره کل راه و شهرسازی برای اجرای طرح ملی مسکن تغییر نمایندگی داده شده است.

به گزارش جارچی آذربایجان ،سیروس داودی صبح پنج شنبه در گفتگویی با خبرنگاران در تبریز عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در حوزه قانون جهش تولید مسکن را تشریح کرد و افزود: در راستای اجرای ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بررسی اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم روستاها و شهرها از تاریخ تصویب قانون مزبور، ۶ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی را به اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی جهت اجرای طرح ملی مسکن تغییر نمایندگی داده است.

وی افزود: مابقی زمین‌ها و اراضی ملی و دولتی در اختیار منابع طبیعی واقع در محدوده شهرهای استان نیز در حال احصا و طی روند قانونی تغییر نمایندگی به اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد.

داودی ادامه داد: همچنین در اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۴۰۱ برای اجرای طرح‌های هادی ۱۷ روستای استان با درخواست مدیریت بنیاد مسکن آذربایجان شرقی، ۱۶۲ هکتار از اراضی ملی و دولتی به این بنیاد واگذار شده است.

وی در پایان بر تعهد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی بر اجرای کامل تعهدات خود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکید کرد.