آی بی شاپ راه ارتباطی مردم با بازار سرمایه
آی بی شاپ راه ارتباطی مردم با بازار سرمایه
مدیرعامل آی بی شاپ، آی بی شاپ را راه ارتباطی مردم با بازار سرمایه خواند.

به گزارش جارچی آذربایجان ، پیمان باغچه سرا شامگاه چهارشنبه در همایش چشم انداز بازارهای مالی و فرصت‌های کسب سود اظهار کرد: تامین سرمایه تمدن یکی از مجموعه آی بی شاپ بوده که هفت سالی می شود فعالیت می کند.

مدیرعامل آی بی شاپ در ادامه سخنانش اذعان کرد: آی بی شاپ اولین و بزرگ‌ترین مجموعه است که با ۱۲۰۰ میلیون سرمایه گذار در حال حاضر به فعالیت خود در حوزه اقتصادی به کار‌خود ادامه می دهد.

باغچه سرا یادآور شد: آی بی شاپ راه ارتباطی مردم با بازار سرمایه است، این شرکت ۸۰هزاز میلیارد سرمایه تحت مدیریت دارد.