آقای خرم همچنان استاندار آذربایجان شرقی است
آقای خرم همچنان استاندار آذربایجان شرقی است
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به عیادتش از استاندار و احوال پرسی از او گفت: آقای خرم قرص و محکم استاندار آذربایجان شرقی است.

به گزارش جارچی آذربایجان، محمدتقی شاهچراغی امروز در جلسه انتخابات با فرمانداران آذربایجان شرقی افزود: خیلی کارهای خوبی در استان شده است.

وی اضافه کرد: من امروز با پزشکان معالج آقای استاندار صحبت کردم و نسبت به روز گذشته وضعش خیلی بهتر بود.

وی با بیان اینکه آقای خرم همچنان قرص و محکم استاندار آذربایجان شرقی است، ادامه داد: معاونان هم در جای خودشان هستند و کارها را باید باهم پیش ببرند.

وی خطاب به حاضران در جلسه تاکید کرد: به حرف دیگران گوش نکنید، چون ستاد استانداری تیمی است .

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: جمع بندی تیم پزشکی آقای استاندار این بود که بیماری ایشان چیزی بین آنفلوآنزا و کروناست.

دشمن از همه دستاوردهای ما ترس دارد و به همین دلیل در مسیر برنامه های که بازتاب ملی و فراملی دارد، خلل ایجاد می کند؛ انتخابات هم یکی از آنهاست و نیاز به مراقبت داریم.

وی اضافه کرد: در حوزه فنی نیز نیازهای انتخابات را پیگیریم.