آغاز دور جدید پیشگیری از سد معبر وانت بارها در تبریز
آغاز دور جدید پیشگیری از سد معبر وانت بارها در تبریز
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز از آغاز دور جدید مقابله با سد معبر خودرویی وانت بارها در مناطق مختلف شهر تبریز خبر داد.

به گزارش جارچی آذربایجان، پرویز عباس نژاد با اعلام این مطلب اظهار کرد: در راستای عمل به وظایف ذاتی شهرداری تبریز در خصوص رفع سد معبر خودرویی وانت بارهای فروش میوه، نیروهای پیشگیری از تخلفات شهری ستاد به همراه نیروهای خدمات شهری مناطق به صورت روزانه در سطح شهر حضور خواهند داشت.

عباس نژاد با اشاره به شکایات و درخواست های متعدد شهروندان در خصوص مقابله با سد معبر وانت بارهای فروش میوه گفت: پیشگیری از سد معبر وانت بارهای فروش میوه یکی از خواسته های اصلی شهروندان است و در این راستا نیروهای اداره کل پیشگیری از تخلفات شهری ستاد به همراه نیروهای خدمات شهری مناطق به صورت روزانه اقدام به انجام ماموریت های محوله می کنند.

وی با اعلام حضور مداوم نیروهای خدمات شهری از روز گذشته در سطح شهر افزود: به دنبال این هستیم تا وضعیت نامناسب و ترافیک حاصل از سد معبر وانت بارهای فروش میوه در مناطق مختلف شهر با حضور دائمی نیروهای جلوگیری از تخلفات شهری مرتفع شود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز گفت: در مقوله مقابله با سد معبر خودرویی علاوه بر شهرداری چند دستگاه اداری دیگر نیز دارای وظایف مشخص شده می باشند که در صورت مشارکت موثر این دستگاهها رفع تخلفات و ارائه خدمت به شهروندان بهتر و مناسب تر خواهد بود.