آذربایجان‌شرقی ۱۹۸ هزار خانه خالی دارد
آذربایجان‌شرقی ۱۹۸ هزار خانه خالی دارد
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از ۱۹۸ هزار و ۵۴۳ باب خانه خالی در استان خبر داد و گفت: ۴۶ درصد خانه‌های خالی آذربایجان‌شرقی در تبریز قرار دارند.

به گزارش جارچی آذربایجان، حیدر فتح‌زاده در جلسه بررسی نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری، اظهار کرد: سازمان ملی بهره وری ایران در تلاش است موضوع ارتقاء بهره وری را به تفکیک بخش های مختلف پیش برد و در استان نیز حدود یک سال است همگام با سیاستگذاری‌های سازمان ملی بهره وری در صدد تحقق اهداف موضوع هستیم.

وی با اشاره به اهمیت بهره وری در بخش مسکن یادآور شد: در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۴۳ هزار و ۶۱۴ واحد مسکونی خالی در استان موجود بود و این رقم در سال ۱۴۰۰ به تعداد ۱۹۸ هزار و ۵۴۳ باب رسید و حدود ۴۶ درصد این واحدها در تبریز قرار دارند.

فتح‌زاده ادامه داد: سهم ارزش افزوده استان از کل کشور از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بر اساس برآوردها و محاسبات داده ستانده بدون احتساب نفت حدود ۳.۴ الی ۳.۶ درصد در نوسان بوده است.

سرپرست سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، توضیح داد: سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان در این مقطع ۶.۷ تا ۱۱درصد متغیر بوده، سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن حدود ۳۹ درصد و مابقی ارزش افزوده استان در بخش خدمات است.

وی اضافه کرد: حدود ۱۶ تا ۱۸ درصد نیروی کار در بخش کشاورزی، ۴۲ درصد در بخش صنعت و در حدود ۴۷ درصد نیروی کار استان در بخش خدمات فعالیت می‌کنند.

این مسوول ابراز داشت: نرخ مشارکت اقتصادی استان در تابستان سال ۱۴۰۲ با ۴۳.۵ درصد، ۱.۹ درصد از نرخ مشارکت اقتصادی کشور بیشتر است. همچنین نسبت اشتغال استان در تابستان سال ۱۴۰۲ با ۴۰.۶ درصد، ۲.۳ درصد از نسبت اشتغال کشور بیشتر است.

فتح‌زاده با اشاره به موضوع مهم و بغرنج آب در کشور و استان توضیح داد: ۸۰ درصد میزان آب مصرفی استان مربوط به بخش کشاورزی و صنعت و تنها ۲۰ درصد مربوط به مصرف خانگی است.