آدم کشی اسرائیل در غزه کی تمام می شود؟
آدم کشی اسرائیل در غزه کی تمام می شود؟
همه در صف کشتار هستند. کدام یک زودتر؟ کدام یک دیرتر؟ فرقی ندارد ... مهم عددی است که بالا و بالاتر می رود...همه در صف کشتارند ... مهم عددی است که بالا و بالاتر می رود حتی اگر به هزینه بمباران نانوایی باشد تا نان در خون به تصویر درآید. حتی اگر به هزینه بمباران آمبولانس باشد تا بیمار و بهیار هر دو قربانی شوند. حتی اگر به هزینه بمباران درشکه و گاری باشد تا اسب و انسان در کنارهم روی زمین آرام بگیرند. حتی اگر به هزینه بمباران مدرسه و اردوگاه باشد تا کودک به هنگام بازی، ناگهان به خواب عمیق فروبرود. حتی اگر به هزینه بمباران خيابان‌ باشد تا پدری، فرزند به بغل، فریاد بکشد. حتی اگر به هزینه بمباران خانه باشد تا مادری، نوزاد به دست، جیغ بزند‌.

به گزارش جارچی آذربایجان، آنچه در نتیجه حملات ارتش اسرائیل علیه منطقه غزه رخ می دهد به دور از همه بحث و جدل ها، همه اظهارنظرها و موضع گیری ها، یک آدم کشی تمام عیار است. زنان و مردان ، کودکان و کهنسالان، بیماران و بینوایان،‌ آوارگان و دردمندان همه تک به تک گزینه های قتالی ارتش اسرائیل شده اند مثل حرکت اعداد در دستگاه عدد شمار … انسان ها یک به یک می روند تا عدد بزرگتر، جایگزین کوچکتر شود و رقم نهایی ، ‌فربه و فربه تر شود.

انتخاب را به عهده موشک ها و بمب ها گذاشته اند تا خود، از جمعیت میلیونی،‌ انتخاب کنند. نوزاد چند روزه یا نوجوان ۱۵ ساله ،‌ پیر یا جوان، زن یا مرد، فقیر یا غنی ، بی سقف یا سقف دار … فرقی نمی کند… همه انسان اند و با کشتن آنان می توان به عدد نهایی افزود.

در روز ۳۰ جنگ علیه غزه و به هنگام نوشتن این متن، جدیدترین آمار کشته های غزه ‌ ۹ هزار و ۷۷۰ نفر اعلام شد. احتمالا به وقت انتشار و مطالعه، این عدد به ۱۰ هزار نزدیک و نزدیک تر می شود و چه بسا عبور کرده باشد. تلاش بزرگی برای افزایش این عدد، وجود دارد.

اعداد بزرگ را رند می کنند تا ساده تر خوانده شوند و درک آنها راحت تر شود. مثل ۱۰ هزار … حتی اگر این عدد انسان های امیدواری باشند که روزی، تصورات و تخیلات بزرگی داشتند… نه به مانند امروز که تصور و امید همه به زنده ماندن است. امید به زنده ماندن در یک ساعت دیگر ، یک روز دیگر ، شب و روزی دیگر … شب که می خوابیم آیا صبح را خواهیم دید؟ یا زیر خروار خروار آوار، به پایان می رسیم؟/ عصر ایران