نماز عید سعید فطر به امامت آیت الله سید محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان