نشست هم اندیشی بررسی نقش رسانه ها در تبیین و تحقق شعار سال با حضور اصحاب رسانه و معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در تبریز - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان