بهره‌برداری از عملیات ساخت آسفالت آزادراه تبریز - زنجان - پایگاه خبری جارچی آذربایجان | پایگاه خبری جارچی آذربایجان