ساخت و ساز های غیر مجاز معضل اصلی شهر ها
ساخت و ساز های غیر مجاز معضل اصلی شهر ها
شهردار تبریز ساخت و ساز های غیر مجاز را معضل اصلی شهر ها عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری جارچی آذربایجان یعقوب هوشیار در بازدید از غرفه پایگاه خبری جارچی آذربایجان گفت: بیشترین عملکردی که در شورای ششم بسیار مهم بوده ساماندهی نیرو های انسانی بوده است چرا که در این راستا در سال گذشته طی جلساتی که برگزار شد قرار شد تا همه افرادی که در شهرداری فعالیت دارند در قالب های مختلف ساماندهی شوند و لذا در این زمینه امید است تا پایان سال ۱۴۰۲ این ساماندهی به طور کامل تکمیل شود.

وی ادامه داد: ۱ هزار و ۴۰۰ نفر از افراد شاغل در شهرداری  شامل تبدیل وضعیت ایثارگران شده اند  که از این تعداد ۹۸ درصد محقق شده است و لذا یکی از معضلاتی که امروزه شهر ها را به خود درگیر کرده موضوع ساخت وساز های غیر مجاز است که عمده دلیل آن فقدان قانون های در رابطه با جرم انگاری ساخت و ساز های غیر مجاز است.

هوشیار اذعان کرد: در دو ماه گذشته با نامه نگاری هایی که با رئیس قوه قضاییه انجام شده خواستار جرم انگاری در رابطه با این موضوع شده ایم تا با تمهیداتی انجام شده در این زمینه بتوانیم این موضوع را تا حدی کنترل کنیم.

شهردار تبریز تصریح کرد: یکی از دیگر اقدامات انجام گرفته در این حوزه تصویر برداری با پهباد ها برای شناسایی ساخت و ساز های غیر مجاز است که در این راستا توانستیم با انجام این روش ۴۰۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز را شناسایی کرده و آنها را تخریب کنیم.

وی در پایان اظهار کرد: امید است با برنامه های طراحی شده در این خصوص در آینده ای نه چندان دور شاهد بهترین رویداد ها در این عرصه باشیم.