استفاده از پتانسیل‌های دانشجویان جهت آگاهی بخشی به جامعه
استفاده از پتانسیل‌های دانشجویان جهت آگاهی بخشی به جامعه
نشست  علمی تخصصی حول محور همایش ملی اندیشه های قضایی مقام معظم رهبری به همت انجمن علمی حقوق و علوم قضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز برگزار شد.

به گزارش جارچی آذربایجان، این نشست با عنوان بایسته های اندیشه رهبری در حقوق عامه با سخنرانی صمد حضرتی، رئیس تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی و صادقی، دبیر انجمن علمی حقوق و علوم قضایی برگزار شد.

حضرتی در این نشست دانشجویان را عضو وابسته قوه قضاییه و نقش به سزایی در تبیین مسایل حقوقی
دانست و بیان کرد: دانشجویان و انجمن های علمی باید دست به دست هم دهند تا مسائل استان را به نحوه احسنت پیش ببرند.

صادقی، دبیر انجمن علمی حقوق و علوم قضایی طی صحبت‌های حضرتی افزود: قوه قضاییه باید دانشجویان و دانشگاهیان را بازوی علمی اجرایی خود بدانند و از پتانسیل های دانشجویان جهت آگاهی بخشی به جامعه بهره‌برداری کنند.

وی افزود: اینکه مسئولی در دانشگاه حضور پیدا کند و به سوالات و شبه های دانشجویان پاسخ دهد دانشجویان هم قطعا نقش خود را در جامع ایفا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه امروزه جامع ما نیازمند فرهنگ سازی در حوزه های مختلف است ادامه داد: ضرورت تبیین اندیشه های قضایی مقام معظم رهبری برای دانشجویان حقوق یک اتفاق مهم است که انجمن های علمی حقوق با کمک و حمایت‌های مسئولین باید عهده‌دار آن شوند.